Д-р Йордан Тумбев

Адрес, телефон и e-mail

Адрес, телефон и e-mail
Благоевград, ул. "Шар Планина" 26,
тел. 073/580 164, 0885/755607
E-mail: visio_tumbev@abv.bg

ул. "Мара Бунева" 5,
тел. 073/880540

Образование

Езикова Гимназия – гр. Благоевград
Медицински Университет – гр. София

Специализации

Флуоресцинова ангиография на очното дъно – гр. София
ИАГ лазер и селективен лазер – гр. София
Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия – гр. Варна Факоемулсификация – показания, машини, техники – гр. Варна
Периметрия – гр. София
Съвременна екстракапсуларна катарактна екстракция – гр. София
Антиинфекциозна и противовъзпалителна терапия в офталмологията – гр. София
Селективна лазерна трабекулопластика – гр. София
Научни ръководители – Доц. д-р Сяров д.м. /МА София/, Доц. д-р Т. Митов д.м.

Професионален опит

МБАЛ гр. Благоевград, Очно отделение
Частен Очен Кабинет д-р Йордан Тумбев – гр. Благоевград
Медицински Център ВИЗИО – гр. Благоевград

Професионално членство

Българско дружество по офталмология
Съюз на офталмолозите в България
Български лекарски съюз

Професионални интереси

Микрохирургия на окото
Катарактална хирургия /факоемулсификация, екстракапсулна/
Рефрактивна лазерна хирургия на преден сегмент
Глаукома – диагносика, лечение, лазерно лечение, оперативна хирургия
Диабетна ретинопатия, клиника и лазерно лечение
Контактология