Доц. д-р Тошо Митов д.м.

Адрес, телефон и e-mail

Варна, ул. "Иван Драсов", 12
тел. 052/611 130, 611 131
E-mail: st_petka@abv.bg

Научен ръководител на МЦ ВИЗИО

Образование

Немска езикова гимназия – гр. Бургас; 1967г.
Медицински Университет – гр. Варна; 1973г.
Д-рантура към научно изследователски институт "Филатов" (Одеса) 1979 – 1982г.
Доцентура към катедра "Очни болести" на Медицински Университет – гр. Варна

Специализации

България, Украйна, Германия, Франция, Израел

Професионален опит

Катедра "Очни болести" – Медицински Университет – гр. Варна
Научно изследователски институт "Филатов" – гр. Одеса (Украйна)
"Ихилов хоспитал", "Телашумер" – Тел Авив (Израел)
Медицински Университет – Бершева "Рене Декарт" – Париж
Университетска клиника – Мюнхен (Германия)

Професионално членство

Българско дружество по офталмология
Североизточно дружество по офталмология
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
Американска академия по офталмология
Европейска асоциация по "катарактна и рефрактивна хирургия"
Европейска асоциация по "очни инфекции"
Евроретина Съюз на германските офталмолози/DOG/

Професионални интереси

Хирургия на преден очен сегмент
Трансплантация на роговица
Рефрактивна хирургия