Д-р Надежда Георгиева

Адрес, телефон и e-mail

Адрес, телефон и e-mail
Благоевград, ул. "Шар Планина" 26,
тел. 073/580 164, 0885/755607
E-mail: visio_tumbev@abv.bg

ул. "Мара Бунева" 5,
тел. 073/880540

Образование

Природо Математическа Гимназия – гр. Благоевград
Медицински Университет – гр. София;

Специализации

Съвременна факохирургия
Комплицирана катаракта, окулопластика и детски заболявания
Ретинна и витреална хирургия
Експертиза на цветното зрение
Имплантация на Ahmed Glaucoma Valve
Антиинфекциозна и противовъзпалителна терапия в офталмологията
Алергични конюнктивити и сухо око
Торични и мултифокални лещи

Професионален опит

МБАЛ гр. Благоевград, Очно отделение
Частен Очен Кабинет д-р Йордан Тумбев – гр. Благоевград
Медицински Център ВИЗИО – гр. Благоевград

Професионално членство

Българско дружество по офталмология
Български лекарски съюз
Съюз на офталмолозите в България

Професионални интереси

Възпалителни заболявания на окото
Офталмопедиатрия
Глаукома
Хирургия на преден очен сегмент