Ценоразпис

Основни Медицински Услуги

 • Първичен преглед /компютърна диагностика/..................................................................... лв.
 • Първичен преглед с изследване с капки /циклоплегия/....................................................... лв.
 • Вторичен преглед.............................................................................................................. лв.
 • Екстракция на чуждо тяло................................................................................................. лв.
 • Промивки.......................................................................................................................... лв.
 • Парабулбарна и субконюнктивна инжекция........................................................................лв.
 • Мускулна инжекция.............................................................................................................лв.
 • Измерване на вътреочно налягане....................................................................................... лв.
 • Издаване на медицинско свидетелство................................................................................. лв.

Изследвания

 • Компютърна дълбочинна периметрия............................................................................... лв.
 • Корнеална топография.................................................................................................... лв.*
 • Цветна снимка на очно дъно............................................................................................ лв.*
 • Оптична Кохерентна Томография /OCT/........................................................................... лв.*
 • Ехограф.......................................................................................................................... лв.*
 • Синоптофор/1упражнение/..............................................................................................лв.                       /серия упражнения/................................................................................ лв.
 • Детски безконтактен преглед – детски авторефрактометър............................................... лв.

Лазерни манипулации

 • Лазерна иридотомия /ГЛАУКОМА/.................................................................................. лв.*
 • Капсулотомия /ВТОРИЧНО ПЕРДЕ/..................................................................................лв.*
 • YAG-Лазерна обработка на очно дъно /Диабет, Съдови заболявания,
  Отлепване на ретината, Постоперативна обработка/......................................................... лв.*

Операции

 • Премахване на киста на конюнктивата.......................................................................... лв.*
 • Премахване на орбитална киста.................................................................................... лв.*
 • Операция за външно перде........................................................................................... лв.*
 • Операция за халацион.................................................................................................. лв.*

*На Око