Ценоразпис

Основни Медицински Услуги

 • Първичен преглед /компютърна диагностика/.....................................................................25 лв.
 • Първичен преглед с изследване с капки /циклоплегия/.......................................................30 лв.
 • Вторичен преглед..............................................................................................................15 лв.
 • Екстракция на чуждо тяло.................................................................................................25 лв.
 • Промивки..........................................................................................................................25 лв.
 • Парабулбарна и субконюнктивна инжекция........................................................................15лв.
 • Мускулна инжекция.............................................................................................................5 лв.
 • Измерване на вътреочно налягане.......................................................................................5 лв.
 • Издаване на медицинско свидетелство.................................................................................5 лв.

Изследвания

 • Компютърна дълбочинна периметрия...............................................................................20 лв.
 • Корнеална топография....................................................................................................25 лв.*
 • Цветна снимка на очно дъно............................................................................................20 лв.*
 • Оптична Кохерентна Томография /OCT/...........................................................................60 лв.*
 • Ехограф..........................................................................................................................30 лв.*
 • Синоптофор/1упражнение/..............................................................................................30лв.                       /серия 10 упражнения/................................................................................200 лв.
 • Детски безконтактен преглед – детски авторефрактометър...............................................20 лв.

Лазерни манипулации

 • Лазерна иридотомия /ГЛАУКОМА/..................................................................................90 лв.*
 • Капсулотомия /ВТОРИЧНО ПЕРДЕ/..................................................................................70 лв.*
 • YAG-Лазерна обработка на очно дъно /Диабет, Съдови заболявания,
  Отлепване на ретината, Постоперативна обработка/.........................................................70 лв.*

Операции

 • Премахване на киста на конюнктивата..........................................................................320 лв.*
 • Премахване на орбитална киста....................................................................................350 лв.*
 • Операция за външно перде...........................................................................................370 лв.*
 • Операция за халацион..................................................................................................240 лв.*

*На Око