Мисия, визия, ценности

Мисия

Мисията на Очен Медицински Център Визио е да предоставя цялостно офталмологично лечение на лица и фирми в Югозападния регион на република България и в страната. Очен Медицински Център Визио развива дейността си за да съумее да предостави на своите клиенти персонални здравни услуги които биват отлични по качество, достъп и стойност.


Какво означава за нас "обстойно офталмологично лечение"?
 • Експертен преглед който обхваща в дълбочина нуждите на пациента.
 • Лечение което бива обяснено на пациента по прост и разбираем начин.
Какво означава за нас фразата "персонални здравни услуги"?
 • Всеки пациент получава индивидуално внимание според неговата лична нужда.
 • Всеки пациент е част от семейството на Visio и ще получава съответното отношение като такъв.
 • Всеки пациент има право на глас в клиниката и може да сподели своите впечатления, чувства и мнение по всяко време.
 • Всички мнения ще бъдат изслушвани индивидуално
Какво означават "отлични по качество" услуги?
 • Интегрирация и предоставяне на най-добрите медицински практики използвайки най-новата и модерна медицинска апаратура
 • Продължително изучаване на всички новости в офталмологията и адаптация към промените в медицинската среда
 • Потдръжка на среда която се гради върху респект към другите
 • Приемане на отговорност за извършена медицинска дейност и краен резултат
 • Създава чувство за загриженост и сигурност в пациента
 • Предоставя възможност за консултация с други центрове
Какво означава "достъпна" услуга?
 • Услуга която адресира притресненията на пациентите на време
 • Достъпна за случаи по спешност 7 дена в седмицата
 • Потдържаща персонална връзка с пациента и винаги знаейки неговият статус след лечение
Какво ние възприемаме като достъпна "стойност" услугата?
 • Най-добрата цена за предоставеното качество на обслужване
 • МЦ Visio има договор с здравно осигурителни дружества, организации и НЗОК

Ценности

 • Ние ще се грижим за нашите пациенти както желаем да се грижат и за нас.
 • Честността е неразделна част от нашите взаимоотношения
 • Съвършенство в медицинската практика и адекватно образование са качества които се ценят на всички нива в екипа на клиника Visio
 • Подбор на квалифициран персонал и допълнителни курсове за неговото обучение се възприемат като основна база за нашето развитие и услуги.
 • Ние се опитваме да предоставим максимално качество за разходите на нашите пациенти.
 • Ние ценим отношенията между нашият екип и тези с нашите пациенти на семейно ниво.
 • Ние вярваме че медицината е сфера заради която си заслужава да работим усърдно и сме доволни от персоналните ни длъжности
 • Ние ценим високо ниво на обслужване което адресира медицинските и финансови проблеми на нашите пациенти

Визия

Медицински център Visio се стреми да бъде признат като най-добрият избор в Югозападния регион и един от най-добрите центрове в България.