Видове заболявания

Рефрактивни проблеми

Миопия

Миопия е медицинският термин за "късогледство": състояние при което очите виждат добре близки обекти, но не и далечни. Високостепенното късогледство често е наследствено заболяване. Късогледството обикновено се появява във възрастта между 8 и 12 години. То нараства с растежа на детето, като достига постоянна стойност около 18 – 20 годишна възраст с приключване растежа на организма. Рядко нараства при зрели хора. По изключение, при усилено четене, работа с компютър, диета може да се създаде илюзия за развитие на късогледство. Късогледото око има по – дълга очна ябълка от нормалното око, което е причина светлината да се фокусира пред ретината, а не върху нея, което създава замъглено изображение. Късогледството може да се коригира с очила или контактни лещи. Ексимерния лазер е средство за пълно премахване на късогледството. За тази процедура са подходящи пациенти, навършили 18 години, при които късогледството е спряло да нараства.

Хиперметропия

Хиперметропията (далекогледство) е състояние противоположно на късогледството. Далекогледото око вижда далечните обекти по – добре отколкото близките. Без участието на фокусиращите си механизми (акомодация), обаче, далекогледото око не фокусира добре нито далечни, нито близки обекти. При него очната ябълка е по-къса от нормалното око, поради което светлината се фокусира зад ретината, причинявайки възприемането на замъглено изображение. Далекогледството може да се коригира с очила или контактни лещи. С помощта на ексимерния лазер е възможна пълна корекция на далекогледство до + 6 диоптъра.

Астигматизъм

Астигматизмът е състояние , при което роговицата на окото не е съвършено гладка и сферична и пречупва различно светлината в различните си меридиани. Поради това светлинните лъчи не могат да се фокусират в една точка и върху ретината се получава замъглено изображение. Астигматизмът се коригира с очила и контактни лещи, както и с ексимерен лазер.

Пресбиопия

Пресбиопията е състояние свързано с възрастта, дължащо се на намаляване на способността на очите да фокусират на близка дистанция ("умора" на фокусиращите механизми). Това състояние се проявява обикновено около 40-45 годишна възраст и налага използването на очила за четене при хора, които никога досега не са носили очила. При късогледите хора се налага сваляне на очилата при близка работа. Пресбиопията настъпва по-рано при далекогледите очи.

Амблиопия
Глаукома
Дегенерация на макулата – Какво е макула?
Диабетна ретинопатия – Диабетът и вашите очи
Заболяване на роговицата
Заболявания на ретината
Катаракта
Мътнини
Отлепване на ретината
Птоза / Паднал клепач
Рефрактивни проблеми